Általános Felhasználási Feltételek

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Webness Kft. (székhely: 2049 Diósd, Dália utca 2, cégjegyzékszám: 13-09-164502, adószám: 23119233-2-13), mint a zeneszborze.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszonyt. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy az Általános Felhasználási Feltételekben írtakat megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az Általános Felhasználási Feltételek ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Webness Kft.
 • A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2049 Diósd, Dália utca 2
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zeneszborze.hu
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-164502
 • Adószáma: 23119233-2-13
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  • Név: Amazon Web Services, Inc.
  • Székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok
  • E-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com
2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat kiterjed valamennyi a weboldal által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató a Szabályzat változtatásának jogát fenntartja, a Szabályzat legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett Általános Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el.

3. A honlapon használt alapfogalmak
 • Regisztráció: felhasználói fiók létesítése.
 • Weboldal: a zeneszborze.hu és annak minden aloldala.
4. A Szolgáltatás igénybevétele

A zeneszborze.hu egy hirdetési platform, mely használt gyermek ruhák és eszközök számára biztosítás eladási és vásárlási lehetőséget. A weboldal szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek a közzétett hirdetések. A hirdetések közzétételéhez és a termékek megrendeléséhez azonban regisztráció szükséges, melyhez a szükséges személyes adatok megadásán túl, egy a Felhasználó által választott felhasználónév, és jelszó szükséges. A Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő közvetlen, vagy következményes károkért. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen jár el az ügyletkötés során. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a regisztrációhoz kötött Szolgáltatást igénybe venni.

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
5. A szolgáltatás területei

Az oldal által biztosított lehetőségek használatához regisztráció szükséges. Nem szükséges regisztráció a hirdetések megtekintéséhez, és cikkek olvasásához.

a. Megrendelhető Hirdetés létrehozása

Megrendelhető Hirdetést csak bejelentkezett felhasználó adhat fel. A mezők közül az ár, megnevezés, leírás, márka, csoport, és érvényesség mezőket kötelező kitölteni, az adatok helyessége a Felhasználó (adott hirdetés tekintetében továbbiakban Eladó) kizárólagos felelőssége.

A hirdetésfeladási folyamat alapértelmezetten Megrendelhető Hirdetést hoz létre, amely a felhasználói felületen az “Engedélyezem, hogy a Hirdetésben szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paraméter alapértelmezett bekapcsolásából fakad. Eladó a hirdetésfeladási folyamat során ezt kikapcsolhatja, így Hirdetést fog létrehozni, amiben az Eladó Terméket nem lehet online megrendelni. Eladó a Megrendelhető Hirdetés létrehozását követően is ki tudja kapcsolni a megrendelhető tulajdonságot mindaddig, ameddig az Eladó Terméket egy másik Felhasználó meg nem vásárolta.

Megrendelhető Hirdetésben csak olyan Eladó Termék adható fel, amelynek a maximális eladási ára 30.000 Ft és a termék legfeljebb 60x36x61 cm-es csomagolási dobozban elfér. Eladó felelőssége, hogy az Eladó Termék árát és a becsomagolható méretet ellenőrizze, és amennyiben az előzőkben megfogalmazott határok valamelyikét túllépi, úgy az “Engedélyezem, hogy a Hirdetésben szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paramétert kikapcsolja a hirdetésfeladási folyamatnál.

b. Nem Megrendelhető Hirdetés létrehozása

Amennyiben Eladó a hirdetésfeladás folyamat során kikapcsolja az alapértelmezetten bekapcsolt “Engedélyezem, hogy a Hirdetésben szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paramétert, úgy Hirdetést hoz létre, amit nem lehet online megrendelni. Ezen tulajdonság kivételével minden más tulajdonságban a Hirdetés megegyezik a Megrendelhető Hirdetéssel.

c. Megrendelhető Hirdetésben lévő Eladó Termék megrendelése

Amennyiben a Vevő által kiválasztott csomagautomatába megérkezik a termék, Szolgáltató értesítést küld Vevőnek. Vevőnek az átvételtől követően 48 órán belül kell visszajelzést adnia, hogy a hirdetésben leírtaknak megfelelő terméket kapott vagy sem. Amennyiben Vevő a hirdetésben leírtaknak megfelelő terméket kapott, úgy a tranzakció lezárásra kerül és Szolgáltató kiutalja Eladó számára a Vevő által korábban kifizetett eladási árat.

Megrendelem funkcióval rendelkező Megrendelhető Hirdetésben lévő Eladó Terméket Felhasználó (adott hirdetés tekintetében továbbiakban: Vevő) megvásárolhatja. Vevő online bankkártyás fizetés segítségével tudja kifizetni az Eladó által meghatározott eladási árat és a Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat. Vevő a Megrendelem gombra kattintást követően a Megrendelés aloldalra érkezik, ahol minden esetben láthatja Eladó által meghatározott eladási árat és Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat.

Az Eladó Termék Vevő által történő megrendelésekor Eladó emailes értesítést kap. Az értesítés kiküldésétől számított 72 órán belül Eladónak el kell helyeznie valamelyik csomagautomatában a megfelelően becsomagolt terméket.

Amennyiben a Vevő által kiválasztott csomagautomatába megérkezik a termék, Szolgáltató értesítést küld Vevőnek. Vevőnek az átvételtől követően 48 órán belül kell visszajelzést adnia, hogy a Megrendelhető Hirdetésben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott vagy sem. Amennyiben Vevő a Megrendelhető Hirdetésben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy a megrendelés lezárásra kerül és Szolgáltató kiutalja Eladó számára a Vevő által korábban kifizetett eladási árat.

Amennyiben Vevő nem a Megrendelhető Hirdetésben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy egy Szolgáltató által kezdeményezett emailes problémakezelési folyamat indul Vevő és Eladó bevonásával. Amennyiben Vevő igénye jogos és valóban nem a Megrendelhető Hirdetésben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy Eladó Terméket további díj megfizetése nélkül küldheti vissza Eladó számára és Vevő számára Szolgáltató visszatéríti a korábban megfizetett Eladó által meghatározott eladási árat és a Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat.

d. Egyéb rendelkezések

Hirdetések közül valamennyi olyan hirdetés moderálásra kerül, mely nem fér össze az oldal témájával. Az oldal témájával összefüggő lehetséges hirdetések körét az Oldal Szabályzat tartalmazza.

6. Felelősség, Szavatosság, Jótállás
a. Egységes rendelkezések

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel kapcsolatos kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a:

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a hirdetőtől származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi Eladó által megadott információt. Eladó teljes felelősséggel tartozik, hogy eladó termékéről csak a valóságnak megfelelő információt adja meg. Ezen információk pontatlanságából vagy hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

b. Nem Megrendelhető Hirdetésre vonatkozó rendelkezések

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Nem Megrendelhető Hirdetésben szereplő Eladó Termék esetén a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatot magának kell felmérnie.

Szolgáltató törekszik arra, hogy hirdetői között csak megbízható Eladók szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan az Eladók által elérhetővé tett információkért és Eladók magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét szolgáltatás nyújtója felé közvetlenül köteles írásban jelezni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag megkísérli továbbítani az adott termék hirdetője felé. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti Eladóval szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

c. Megrendelhető hirdetésre vonatkozó rendelkezések

Megrendelhető hirdetésben lévő Eladó Termék megrendelésekor az 5.c. pontban definiáltak szerint a termék átvételétől számított 48 órán belül Vevőnek visszajelzést kell adnia az Eladó Termék megfelelőségéről. Amennyiben Vevő nem a Megrendelhető hirdetésben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy egy Szolgáltató által kezdeményezett emailes problémakezelési folyamat indul Vevő és Eladó bevonásával.

Szolgáltató törekszik arra, hogy amennyiben Vevő jogos igényt fogalmaz meg Eladóval szemben, úgy támogassa Eladó termék visszaküldésének folyamatát. Vevő bármikor dönhet úgy, hogy Eladóval szemben történő igényérvényesítés jogszerű megindítását önállóan végzi.

7. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha:

 • a Szerződés felmondásra kerül, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 • a Felhasználó halálával;
 • a Szolgáltatás megszűnésével;

Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

 • Az Általános Felhasználási Feltételek a https://zeneszborze.hu weboldalon kerülnek közzétételre.
 • A szolgáltatás nagyobb részének igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció menete a szabályzat szerint alakul.
 • Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával lehet.
 • A szabályzat nyelve a magyar.
 • Magatartási kódex: Netikett

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Megrendelhető Hirdetésben lévő Eladó Termék megrendelése esetén a csomagautomatából csomagautomatába történő szállítást a Foxpost Zrt. végzi. Jelen Szabályzatban nem részletezett szállításra vonatkozó kondíciókkal kapcsolatban a megrendelés napján érvényben lévő Foxpost Zrt. ÁSZF az irányadó, amely az alábbi címen érhető el. https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

8. Szerzői jogok

Miután a zeneszborze.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a zeneszborze.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A zeneszborze.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a zeneszborze.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zeneszborze.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A zeneszborze.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.