Általános Felhasználási Feltételek

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a(z) Webness Studio Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Kéknefelejcs utca 63., cégjegyzékszám: 13-09-231611, adószám: 32461064-2-13), mint a zeneszborze.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszonyt. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy az Általános Felhasználási Feltételekben írtakat megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az Általános Felhasználási Feltételek ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Webness Studio Kft.
 • A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2045 Törökbálint, Kéknefelejcs utca 63.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zeneszborze.hu
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-231611
 • Adószáma: 32461064-2-13
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  • Név: Amazon Web Services, Inc.
  • Székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok
  • E-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com
2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat kiterjed valamennyi a weboldal által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató a Szabályzat változtatásának jogát fenntartja, a Szabályzat legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett Általános Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el.

3. A honlapon használt alapfogalmak
 • Regisztráció: felhasználói fiók létesítése.
 • Weboldal: a zeneszborze.hu és annak minden aloldala.
4. A Szolgáltatás igénybevétele

A zeneszborze.hu egy hirdetési platform, mely használt hangszerek és hangtechnikai termékek számára biztosítás eladási és vásárlási lehetőséget. A weboldal szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek a közzétett Ajánlatok (későbbiekben definiált Megrendelhető Termékek és Hirdetések összessége). Az Ajánlatok közzétételéhez és a termékek megrendeléséhez azonban regisztráció szükséges, melyhez a szükséges személyes adatok megadásán túl, egy a Felhasználó által választott felhasználónév, és jelszó szükséges. A Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő közvetlen, vagy következményes károkért. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen jár el az ügyletkötés során. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a regisztrációhoz kötött Szolgáltatást igénybe venni.

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
5. A szolgáltatás területei

Az oldal által biztosított lehetőségek használatához regisztráció szükséges. Nem szükséges regisztráció az Ajánlatok megtekintéséhez.

a. Megrendelhető Termék létrehozása

Megrendelhető Terméket csak bejelentkezett felhasználó tölthet fel. A mezők közül az ár, megnevezés, leírás, márka, csoport, és érvényesség mezőket kötelező kitölteni, az adatok helyessége a Felhasználó (adott Ajánlat tekintetében továbbiakban Eladó) kizárólagos felelőssége.

Az ajánlat feltöltési folyamat alapértelmezetten Megrendelhető Terméket hoz létre, amely a felhasználói felületen az “Engedélyezem, hogy az Ajánlatban szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paraméter alapértelmezett bekapcsolásából fakad. Eladó az ajánlat feltöltési folyamat során ezt kikapcsolhatja, így Hirdetést fog létrehozni, amiben az Eladó Terméket nem lehet online megrendelni. Eladó a Megrendelhető Termék létrehozását követően is ki tudja kapcsolni a megrendelhető tulajdonságot mindaddig, ameddig az Eladó Terméket egy másik Felhasználó meg nem vásárolta.

Megrendelhető Termékben csak olyan Eladó Termék adható fel, amelynek a maximális eladási ára 30.000 Ft és a termék legfeljebb 60x36x61 cm-es csomagolási dobozban elfér. Eladó felelőssége, hogy az Eladó Termék árát és a becsomagolható méretet ellenőrizze, és amennyiben az előzőkben megfogalmazott határok valamelyikét túllépi, úgy az “Engedélyezem, hogy a Ajánlatban szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paramétert kikapcsolja az ajánlat feltöltési folyamatnál.

b. Hirdetés létrehozása

Amennyiben Felhasználó (adott Ajánlat tekintetében továbbiakban Hirdető) az ajánlat feltöltési folyamat során kikapcsolja az alapértelmezetten bekapcsolt “Engedélyezem, hogy az Ajánlatban szereplő eladó termék online megrendelhető legyen” paramétert, úgy Hirdetést hoz létre, amit nem lehet online megrendelni. Ezen tulajdonság kivételével minden más tulajdonságban a Hirdetés megegyezik a Megrendelhető Termékkel.

c. Megrendelhető Termékben lévő Eladó Termék megrendelése

Megrendelem funkcióval rendelkező Megrendelhető Termékben lévő Eladó Terméket Felhasználó (adott Ajánlat tekintetében továbbiakban: Vevő) megvásárolhatja. Vevő online bankkártyás fizetés segítségével tudja kifizetni az Eladó által meghatározott eladási árat és a Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat. Vevő a Megrendelem gombra kattintást követően a Megrendelés aloldalra érkezik, ahol minden esetben láthatja Eladó által meghatározott eladási árat és Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat.

Az Eladó Termék Vevő által történő megrendelésekor Eladó emailes értesítést kap. Az értesítés kiküldésétől számított 72 órán belül Eladónak el kell helyeznie valamelyik csomagautomatában a megfelelően becsomagolt terméket.

Amennyiben a Vevő által kiválasztott csomagautomatába megérkezik a termék, Szolgáltató értesítést küld Vevőnek. Vevőnek az átvételtől követően 48 órán belül kell visszajelzést adnia, hogy a Megrendelhető Termékben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott vagy sem. Amennyiben Vevő a Megrendelhető Termékben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy a megrendelés lezárásra kerül és Szolgáltató kiutalja Eladó számára a Vevő által korábban kifizetett eladási árat.

Amennyiben Vevő nem a Megrendelhető Termékben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy egy Szolgáltató által kezdeményezett emailes problémakezelési folyamat indul Vevő és Eladó bevonásával. Amennyiben Vevő igénye jogos és valóban nem a Megrendelhető Termékben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy Eladó Terméket további díj megfizetése nélkül küldheti vissza Eladó számára és Vevő számára Szolgáltató visszatéríti a korábban megfizetett Eladó által meghatározott eladási árat és a Szolgáltató által meghatározott szállítási és szolgáltatási díjat.

d. Egyéb rendelkezések

Megrendelhető Termékek és Hirdetések közül valamennyi olyan Ajánlat moderálásra kerül, mely nem fér össze az oldal témájával.

Hirdetés esetén az Eladó Termékre érdeklődő weboldal látogatót vagy amennyiben regisztrációval rendelkezik, Felhasználót, az adott Hirdetés tekintetében Érdeklődőnek nevezzük.

6. Felelősség, Szavatosság, Jótállás
a. Egységes rendelkezések

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel kapcsolatos kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a:

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a hirdetőtől származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott Ajánlatban található Eladó Termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi Eladó/Hirdető által megadott információt. Eladó/Hirdető teljes felelősséggel tartozik, hogy Eladó Termékéről csak a valóságnak megfelelő információt adja meg. Ezen információk pontatlanságából vagy hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

b. Hirdetésre vonatkozó rendelkezések

Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Hirdetésben szereplő Eladó Termék esetén a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatot magának kell felmérnie.

Szolgáltató törekszik arra, hogy hirdetői között csak megbízható Hirdetők szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a Hirdetők által elérhetővé tett információkért és a Hirdetők magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Érdeklődő tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét szolgáltatás nyújtója felé közvetlenül köteles írásban jelezni. Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag megkísérli továbbítani az adott Hirdetés Hirdetője felé. Szolgáltató külön felhívja a Érdeklődő figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti Hirdetővel szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

c. Megrendelhető Termékre vonatkozó rendelkezések

Megrendelhető Termékben lévő Eladó Termék megrendelésekor az 5.c. pontban definiáltak szerint a termék átvételétől számított 48 órán belül Vevőnek visszajelzést kell adnia az Eladó Termék megfelelőségéről. Amennyiben Vevő nem a Megrendelhető Termékben leírtaknak megfelelő Eladó Terméket kapott, úgy egy Szolgáltató által kezdeményezett emailes problémakezelési folyamat indul Vevő és Eladó bevonásával.

Szolgáltató törekszik arra, hogy amennyiben Vevő jogos igényt fogalmaz meg Eladóval szemben, úgy támogassa Eladó termék visszaküldésének folyamatát. Vevő bármikor dönhet úgy, hogy Eladóval szemben történő igényérvényesítés jogszerű megindítását önállóan végzi.

7. Panaszkezelés

Felhasználó a panaszát Szolgáltató részére írásos úton tudja eljuttatni az 1. pontban megjelölt email címre vagy levelezési címre. Szolgáltató a Felhasználótól beérkező panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által meghatározott határidő alapján vizsgálja meg és küld írásos választ Felhasználó részére. A panaszok kezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

8. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha:

 • a Szerződés felmondásra kerül, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 • a Felhasználó halálával;
 • a Szolgáltatás megszűnésével;

Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

 • Az Általános Felhasználási Feltételek a https://zeneszborze.hu weboldalon kerülnek közzétételre.
 • A szolgáltatás nagyobb részének igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció menete a szabályzat szerint alakul.
 • Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával lehet.
 • A szabályzat nyelve a magyar.
 • Magatartási kódex: Netikett

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.

Megrendelhető Termékben lévő Eladó Termék megrendelése esetén a csomagautomatából csomagautomatába történő szállítást a Foxpost Zrt. végzi. Jelen Szabályzatban nem részletezett szállításra vonatkozó kondíciókkal kapcsolatban a megrendelés napján érvényben lévő Foxpost Zrt. ÁSZF az irányadó, amely az alábbi címen érhető el. https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

9. Szerzői jogok

Miután a zeneszborze.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a zeneszborze.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A zeneszborze.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a zeneszborze.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zeneszborze.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A zeneszborze.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.