Zenész Börze - A Zenész portál

Adatvédelmi Szabályzat

 1. Adatvédelem
 2. A Felhasználó által regisztrációkor megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha azt jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezővé teszi.

  A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

  Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott email címét a Szolgáltató új weboldalának indítása esetén a Felhasználó egyszeri tájékoztatás céljából felhasználja.

  Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott email címen a Szolgáltató heti rendszerességgel tájékoztassa a Honlap ajánlatairól. A hírlevél fogadást Felhasználó bármikor megszűntetheti, arról bármikor leiratkozhat.

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

  A Zenész Börze szolgáltatásai a fentebb írtak alapján regisztrációhoz kötöttek. A Szolgáltató a regisztráció során a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, tartózkodási helyét, regisztrációkori IP címet valamint a regisztráció időpontját tárolja el. További adatként generálódik a legutolsó bejelentkezés ideje és IP címe, valamint naplózásra kerül a Szolgáltató által törölt hirdetések száma.

  Szolgáltató a regisztrációkor megadott és generált adatokat a szolgáltatás folyamatos használata érdekében korláltanul megőrzi vagy amíg Felhasználó nem kéri regisztrációja törlését. Prémium felhasználó szolgáltatás esetén a szolgáltatás lejártát követően 30. Nap történik meg a Prémium felhasználó szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok köre.

  Felhasználó joga, hogy Szolgáltató tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor Szolgáltató rendelkezésre bocsátsa Felhasználó személyes adatait.

  Felhasználó joga, hogy Szolgáltatótól kérje regisztrációja törlését, ezáltal személyes adatai törlését is.

  Felhasználó személyes adatai tájékoztatásáról, regisztrációja törlési igényéről vagy bármilyen egyéb adatvédemli és adatkezelési kérdésről az adatkezeles@zeneszborze.hu veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.

  A Szolgáltató a Felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

  A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések esetén kikapcsolja a személyre szabott hirdetéseket (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu).

  A Szolgáltató az oldal fejlesztése céljából rendszeresen elemzi a aggregált módon a látogatottsági adatokat a Google Analytics eszközével, azonban e körben a felhasználók adataihoz nem fér hozzá.

  Szolgáltató a Zenész Börze weboldal adatait külső tárhelyszolgáltató (cégnév: Rackforest Kft. székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-914549, adószám: 14671858-2-43)) által biztosított szervereken tárolja.

  A Szolgáltató a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság megkeresésére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása körében köteles együttműködni a hatóságokkal. A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.